Mojmírova smrť II.

Janko Alexy

Janko Alexy - Mojmírova smrť II.

Janko Alexy (1894—1970) - klasik medzivojnovej moderny, riešil nedostatok námetov z dejín. V maniere jeho realisticky umiernenej tvorby prvej polovice 40. rokov do úzadia definitívne ustúpili hodnoty jeho vrcholného experimentu 30. rokov. Objavili sa bratislavské a košické mestské veduty s najvýznamnejšími pamätihodnosťami, ale najmä portréty dievčat a dám i mondénne výjavy z mestského života. Alexy vtedy zaznamenal „zrod ‚mešťana‘, jeho životného štýlu, zvykov, módy, etiky a etikety“ a stal sa akýmsi kronikárom i portrétistom bratislavskej bohémy. V technike pastelu využíval maliarske efekty založené na prekrývaní tónových plôch, ktoré potom dynamizoval kresbovou kontúrou a lineárnym šrafovaním. 

Postupne však medzi jeho rôznorodými záujmami prevážila záľuba v histórii, výtvarné spracúvanie úsekov starých dejín Slovenska, osobitne Veľkej Moravy (Mojmírova smrť II., 1942; Bitka pri Devíne I.-II., Pribina – Pribinov krst, 1942—1943). Špecificky si „privlastňoval“ a poslovenčoval niektoré udalosti z uhorských dejín, ba čo viac, chcel byť „demiurgom“ národnej minulosti. Vytvoril si vlastný, „rozprávkový“, archaizujúci štýl, ktorý aj využitím špeciálnych kombinácií techník mal vyvolať dojem starobylosti, napríklad spôsobom „falzifikátora“ imitoval ľudovú maľbu na skle (na jánošíkovskú tému), pre múzeum v Liptovskom Mikuláši zas vytvoril sériu fiktívnych (a značne naivizujúcich) podobizní liptovských zemanov. Takéto romantické rekonštrukcie minulosti: „... úmyselne anachronicky stvárnené príbehy, postavy a legendy, akoby diela nejakého mnícha dávnych čias, mali raz, zbavené prachu muzeálnych depozitov plniť úlohu dokumentu.“

Katarína Bajcurová ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)

datovanie:
miery: výška 8.2 cm, šírka 111.0 cm
výtvarný druh: kresba
žáner: figurálna kompozícia
v kolekciách:
materiál: papier
technika: pastel
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
inventárne číslo: K 3477

súvisiace diela

Janko Alexy - Bitka pri Devíne Janko Alexy - Fujaráši (Na Detve) Janko Alexy - Rodina Václav Hollar - Západná fasáda Katedrály v Antverpách Salomon Kleiner - Bibliotheca Major Ladislav Mednyánszky - Noční pútnici pri kríži Salomon Kleiner - Refectorium aestivale pro Religiosis Salomon Kleiner - Triclinium aestivum minus  Johann Nepomuk Ender, Maďarský maliar - Portrét grófa Mihálya Esterházyho Jozef Jankovič - Československo I. Jean-Joseph Chamant - Iluzívna architektúra Eugen Nevan - Übermensch Neznámy maliar - Obriezka Krista Jozef Jankovič - Československo II. Karol Ondreička - Slovenská Madona Martin Benka - Autoportrét Neznámy maliar, Friedrich von Amerling - Mladá žena v orientálnom kroji (Die Morgenländerin - kópia) Ernest Zmeták - Útek do Egypta Salomon Kleiner, Johann August Corvinus - Pohľad na rybársky dvor vo Viedni Salomon Kleiner, Georg Daniel Heumann - Kostol sv. Doroty vo Viedni Salomon Kleiner, Hieronymus Sperling - Kostol sv. Karola Boromejského vo Viedni Salomon Kleiner, Johann August Corvinus - Dominikánsky kostol Panny Márie vo Viedni Salomon Kleiner, Hieronymus Sperling - Univerzitný - jezuitský kostol vo Viedni Salomon Kleiner, Johann August Corvinus - Kostol trinitárov vo Viedni Salomon Kleiner, Johann August Corvinus - Kostol a námestie Am Hof vo Viedni Salomon Kleiner, Johann August Corvinus - Pohľad na c.k. stajne vo Viedni Salomon Kleiner, Georg Daniel Heumann - Pohľad na Vysoký trh vo Viedni Pieter van der Borcht I. - Ohňostrojové predstavenie v Antverpách Eugen Nevan - Übermensch Mikuláš Galanda - Stretnutie