V období biedermeiera sa stretávame často s tvorbou umelecky nadaných amatérov, väčšinou z radov šľachtických rodín. Jeden z nich pochádzal aj z rodiny Odescalchi, ktorá pôsobila v Prešporku. Je možné, že ide o neskoršieho veľmi významného politika Júliusa Odescalchiho, ktorý sa zúčastnil revolúcie ako člen národnej gardy a po porážke musel nakrátko opustiť Uhorsko. Presné určenie autora si ešte vyžaduje podrobnejší výskum.
            Táto rodina mala panstvo i v Solčanoch, ktoré je často zachytené v albume. Kreslený album z rokov 1847 – 1849 je príkladom záujmov tohto šľachtica, zaznamenáva jeho cesty, každodenný život, spoločenskú reprezentáciu (napríklad tancovanie čardáša na bále v roku 1847). Zároveň je ojedinelým dokladom revolučných rokov 1848/1849 a zmeny, ktorá nastala v Uhorsku. Autor stvárnil predstaviteľov revolúcie počas marca, ako proklamujú svoje myšlienky na sneme v Prešporku. Pri niektorých kresbách sa zjavne inšpiroval dobovou grafickou produkciou. Odescalchiho kresby majú občas humorný charakter, keď napríklad vnímanie revolúcie a jej výsledky sú zachytené v čiernych alebo ružových farbách. Výstižné je i stvárnenie uragánu národov, ktorý zasiahol celú Európu.

Katarína Beňová ● Katalóg k výstave Biedermeier (2015)

datovanie:
miery: výška 23.4 cm, šírka 32.0 cm
v kolekciách:
materiál: kartón
technika: akvarel
ceruza
tuš
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
inventárne číslo: K 6079/31
licencia: Creative Commons License voľné dielo
zo súboru: album neznámeho autora z 19. stor.- I.diel - 50 kresieb
v kolekciách:
materiál: kartón
technika: akvarel
ceruza
tuš
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
inventárne číslo: K 6079/31
licencia: Creative Commons License voľné dielo