Strážcovia a ochrankyne Slovenska - ochrankyňa tvorivej práce

Martin Benka

Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - ochrankyňa tvorivej práce

V tvorbe klasika slovenskej moderny Martina Benku (1898—1971) od začiatku 40. rokov možno sledovať príznačný ideový a štylistický obrat. Do úzadia ustúpili modernistické ašpirácie, prehĺbili sa prvky mravoučnej žánrovosti a rozprávkového postromantizmu. 

Eklatantným príkladom sa stal cyklus 24 malieb Strážcovia a ochrankyne Slovenska (1940—1942) pôvodne určený pre „propagačné“, tzn. propagandistické ciele Matice slovenskej. Zamýšľal ich realizovať vo veľkom meradle, čo sa neuskutočnilo a cyklus vyšiel v MS v Martine (1942) ako reprezentačný album s básňami V. Beniaka.

Benka v neskorších pamätiach vylučoval akékoľvek politické pozadie ich vzniku, alegorické figúry „strážcov“ a „ochrankýň“ však príznačne zodpovedali vtedajšiemu umeleckému vkusu. Sám hodnotil výsledok kriticky – z mnohých dôvodov sa mu práca nepodarila tak, ako očakával. Z formového hľadiska boli v Benkovom diele evidentným ústupom, hoci kvalitou stále vyčnievali nad popisný a ilustratívny priemer dobovej produkcie.

Katarína Bajcurová ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)

datovanie:
miery: výška 45 cm, šírka 17,82 cm
výtvarný druh: maliarstvo
v kolekciách:
značenie:
inštitúcia: Slovenské národné múzeum - Múzeum v Martine

súvisiace diela

Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - strážca Detvy Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - strážca okolia čachtického Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - strážca Považia Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - strážca na západe Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - ochrankyňa vrchov Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - ochrankyňa umenia Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - strážca východu Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - ochrankyňa ducha Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - ochrankyňa čistoty Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - stážca Tatier Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - ochrankyňa liturgie Martin Benka - Slováci Martin Benka - Na pole Martin Benka - Autoportrét Martin Benka - Na holiach Janko Alexy - Bitka pri Devíne Janko Alexy - Mojmírova smrť II. Karol Ondreička - Slovenská Madona Ján Ladvenica - Zo Ždiaru Ján Ladvenica - Oslobodené územie Eugen Nevan - Übermensch Koloman Sokol - Slovenskí povstalci Miloš Alexander Bazovský - Krajina Martin Benka - Trhačky ľanu Eugen Nevan - Übermensch Zolo Palugyay - Krajina s kvetmi Ján Ladvenica - Kráľ Svätopluk Ján Ladvenica - Kráľ Svätopluk so synmi Eugen Nevan - Vojnový invalid Anton Jasusch - Žltý mlyn