Andělé a klečící ženy (Zvěstování Panny Marie?)

Jiří Vilém Neunherz

date:
measurements: 185 x 260 mm
work type: drawing
technique: graphite
rudka
inscription:
institution: Památník národního písemnictví, PNP
inventory number: IK 1324b