Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Štúdia stromov a oblakov

Miloš Alexander Bazovský

Miloš Alexander Bazovský - Štúdia stromov a oblakov
date:
measurements: výška 29.5 cm, šírka 42.8 cm
work type: kresbaprípravná
genre: krajina
material: papier, sivý
technique: pastel, čierny
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 864