Skica ženskej postavy

Andor Borúth

date:
measurements: výška 44.0 cm, šírka 30.0 cm
work type: kresbaprípravná
genre: akt
material: paper
technique: pencil
inscription:
institution: Galéria umelcov Spiša, GUS
inventory number: K 407