Sv. Ján Krstiteľ

Neznámy autor

Neznámy autor – Sv. Ján Krstiteľ
date:
measurements: výška 44.0 cm
work type: sochárstvoskulptúra
genre: figurálny motív
material: wood
technique: carving
polychrome
inscription:
institution: Oravská galéria, OGD
curator: Dagmar Adamusová
inventory number: P 313
z celku: zo súsošia Krstenia Krista