projekt Nežné pripomienky: Správa o reáliách Evy Č.

Pavlína Fichta Čierna

Pavlína Fichta Čierna – projekt Nežné pripomienky: Správa o reáliách Evy Č.
date:
measurements:
work type: intermédiávideo
material: DVD
technique: videotape
inscription:
institution: Považská galéria umenia, PGU
inventory number: I 40
in collections: