Ceaseless and Relentless Quest for Property

Albín Brunovský

date:
measurements: výška 39.6 cm, šírka 29.5 cm, výška 69.2 cm, šírka 50.0 cm
work type: grafikavoľná
material: biely ručný papier
technique: lept, farebný
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 10712
in collections:
order reproduction

Albín Brunovský, grafik, ilustrátor a maliar sa zapísal do širokého povedomia niekoľkých generácií divákov. Nielen prostredníctvom grafických listov alebo knižných ilustrácií, ale aj poštových známok a bankoviek, ktoré vošli do obehu v 80. rokoch. Brunovského dielo sa tak doslovne stalo súčasťou každodenného života v Československu. Je jednou z mála výrazných osobností, ktoré sa presadili i v medzinárodnom kontexte grafickej tvorby.

List Neustála a vytrvalá snaha po vlastníctve vznikol po polovici 70. rokov, keď Brunovského vývoj smeroval k realistickému zobrazovaniu postáv a aktov, zasadených do fantastických krajín a imaginárnych prírodných konštrukcií. Prvým predpokladom pre ocenenie Brunovského diela je jeho dokonalé technické stvárnenie, v tomto prípade kombinácia troch grafických techník tlače z hĺbky: mäkkých línií suchej ihly, leptania voskovanej dosky s prerývanou kresbou v kyseline a zatónovania väčších plôch leptaciou technikou mezzotinty. Kým Brunovského raná tvorba reagovala na podnety surrealizmu, teraz môžeme skôr hovoriť o metaforickom príbehu postavenom na brilantnom remeselnom zvládnutí techniky a bohatej fabulácii vychádzajúcej z autorovej imaginácie. Neustála a vytrvalá
snaha po vlastníctve i ďaľšie Brunovského humanisticky ladené diela vznikli pravdepodobne ako dôsledok jeho silných zážitkov z detstva – ako malý chlapec bezprostredne zažil hrôzy druhej svetovej vojny, keď v rodičovskom dome pomáhal vojenským zdravotníkom s ranenými.
 

Katarína Müllerová ● 111 diel zo zbierok = works of art from the collection / Editori Dušan Buran, Katarína Müllerová ; [Katarína Bajcurová]. -- Bratislava : SNG ; Slovart, 2008.