Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Spravodlivosť, Tab.XXX.3.

Carlo Cesio, Annibale Carracci

date:
measurements: výška 49.0 cm, šírka 37.5 cm (papier)
výška 13.7 cm (obraz)
šírka 9.9 cm (obraz )
work type: grafika › úžitková › ilustrácia
genre: alegorická kompozícia
figurálny motív
material: papier, ručný
technique: lept, čiarový
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 11476/a
zo súboru: Galeria nel Palazzo Farnese in Roma

related artworks