Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Refectorium aestivale pro Religiosis

Salomon Kleiner

        K najväčším špičkám na poli tvorby architektonických prospektov patril augsburský rodák Salomon Kleiner, ktorý však väčšinu svojho tvorivého života prežil vo Viedni, hoci objednávky ho opakovane privádzali späť do Nemecka.53 Zákaziek mal tak veľa, že svojej pôvodnej profesii rytca sa venoval skôr výnimočne, obvykle vytváral len predlohy, najmä v polohe lavírovaných kresieb, ktoré potom realizovali reprodukční grafi ci. V 20. rokoch 18. storočia vytvoril v službách grófov von Schönborn, v hodnosti „kurfi rst-mohučského dvorného inžiniera“, portréty ich piatich zámockých komplexov (Favorita, Weißenstein ob Pommersfelden, Gaibach, Seehof a Schönborn bei Göllersdorf), pre opáta Gottfrieda Bessela v rokoch 1743 – 1745 cyklus venovaný benediktínskemu kláštoru v dolnorakúskom Göttweigu.
 

Martin Čičo ● Architectura delineata et sculpta : Obraz architektúry v grafike 16. - 18. storočia ; Kurátor výstavy: Martin Čičo . Bratislava : Slovenská národná galéria, 2011.

date:
measurements: šírka 51.0 cm, výška 37.6 cm (papier)
výška 29.6 cm, šírka 42.2 cm (doska)
výška 33.5 cm, šírka 44.0 cm (obraz)
work type: grafika
in collections:
material: papier
technique: lept
rytina
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 13384
licence: Creative Commons License public domain

search by similar colours