Zehnhaus

Ondrej Jób

date:
measurements: výška 31.0 cm, šírka 44.0 cm
work type: graphic art
material: white paper
technique: risograph
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 14063
tags: čierne diery
in collections:
credit: Donation from Čierne diery association

S rozvojom priemyslu riešil Prešporok vážny bytový problém: pribúdajúci robotníci nemali kde dôstojne bývať. Jednou z reakcii bol vznik obytných kolónií, ktoré zvýšili štandard po stránke hygieny aj vybavenosti. V tomto období vznikli aj Zehnhaus, v preklade „desaťdomky“, rozdelené do dvoch radov.

Táto kolónia nepatrila továrni, ale mestu. Bývali v nej zväčša mestskí zamestnanci. Domy boli pôvodne trojpodlažné, ale v roku 1926 ich nadstavali o jedno podlažie. Na tehlových fasádach sa zachovali rôzne detaily: erb mesta a kované konzoly. V blízkosti sa nachádzala aj Schulpeho kolónia z roku 1894, postavená humanistom Georgom von Schulpem, ktorý poskytol pozemky aj pre budovu kresťanskej mládeže YMCA.
 

o.z. Čierne diery ● e-shop