Figurálne štúdie 5.

Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky - Figurálne štúdie 5.
date:
measurements: šírka 39.7 cm, výška 20.0 cm
work type: kresba › prípravná
genre: landscape
material: white paper
technique: pencil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: K 11192/a-b
order reproduction