Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Hrôzy vojny I.

Jakub Bauernfreund

Andrej Nemeš / Endre Nemes (1909—1985) a Jakub Bauernfreund / Jacob Bornfrid (1904—1976), ktorí prežili detstvo a mladosť na Slovensku, vytušili narastajúce nebezpečenstvo fašizmu a včas unikli pred rasovým prenasledovaním. Prahu opustili krátko pred rozbitím Československa a vznikom protektorátu.

Títo nerozluční druhovia, „blíženci foriem a snov“ sa azda ako jediní najkonzekventnejšie priblížili k surrealizmu – priklonili sa k metafyzickej maľbe s prvkami imaginatívneho realizmu. Nemeš pracoval s ikonografickým motívom človeka bez kože v anonymných interiéroch plných muzeálnych rekvizít a s figúrami žien prestupujúcimi sa s fragmentmi architektúry starej Prahy (Dve ženy, 1943), Bauernfreund zas vo „figurálnych zátišiach“ zvecňoval živú prírodu, melancholických manekýnov bez kostí (Hrôzy vojny I., Potopa, 1938). V ich tvorbe už okolo roku 1938 v symbolickej polohe zazneli predtuchy vojnového nebezpečenstva.

Katarína Bajcurová ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)

date:
measurements: výška 98.5 cm, šírka 68.5 cm
in collections:
material: plátno
technique: olej
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 4696
genre: imaginatívna kompozícia
tags: pamätník
in collections:
material: plátno
technique: olej
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 4696