Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Žena v čiernom klobúku

Ján Mudroch

Na sklonku 30. rokov 20. storočia sa v Bratislave sa ďalší príslušníci nového pokolenia – Ján Mudroch, Jozef Kostka a i. – aktivizovali na platforme nadrealizmu a polymúzických kontaktov s básnikmi a filozofmi, čo vnášalo do ich maliarstva inotajovosť i nepriame politické narážky, do tradičných maliarskych (zátišie, portrét, krajina) a sochárskych žánrov (akt, torzo) sa vkladal poetický obsah.

date:
measurements: výška 55.3 cm, šírka 43.3 cm
work type: maliarstvo
genre: portrét
in collections:
material: lepenka
technique: olej
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 533

search by similar colours