The Sacrifice of Isaac

Pieter de Grebber – probably by, Holandský maliar z 2. štvrtiny 17. storočia

Pieter de Grebber, Holandský maliar z 2. štvrtiny 17. storočia - The Sacrifice of Isaac

Pieter de Grebber vzišiel z rodiny maliara Fransa Pietersza de Grebber. Jeho súrodenci Maria a Albert sa stali tiež maliarmi a brat Maurits zlatníkom. Zakladali si na dobrých vzťahoch s katolíckym duchovenstvom. Otec stál v kontakte s Petrom Paulom Rubensom. Pieter de Grebber pracoval pre miestokráľovský dvor, tvoril pre katolícke prostredie v Haarleme, dodával oltárne obrazy do Južného Nizozemska, portrétoval množstvo prominentných katolíckych kňazov a zostavil príručku pre maliarov a kresliarov.

Obetovanie Izáka zodpovedá námetom i formátom dielam, ktorými opatrovali skryté modlitebne v časoch zákazu verejného prevádzkovania katolíckych chrámov, čiže kaplnky obytných domov, na ktorých fasádu zakázali umiestňovať akékoľvek znamenie. Miestna katolícka komunita zato dobre vedela, kde sa v Haarleme môže schádzať. Salomon de Bray a Pieter de Grebber sa vyrovnávali s inovatívnym podaním námetu Rembrandta, obaja dali do kontrastu zmeraveného Abraháma a nastraženú obeť Izáka.

date:
measurements: výška 123.0 cm, šírka 99.5 cm
work type: painting
genre: religious motif
in collections:
material: canvas
technique: oil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 5521
licence: Creative Commons License public domain
order reproduction download