Woman with Vessels

Fraňo Štefunko

Fraňo Štefunko – Woman with Vessels
date:
measurements: výška 36.0 cm, šírka 22.0 cm, hĺbka 17.0 cm
work type: sculpture
genre: figurálny motív
material: bronze
technique: casting
patina
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 763
tags: žena nádoba
in collections:
order reproduction

Recepcia aktuálnych podnetov a nových názorových prúdení z európskeho sochárstva prebiehala v slovenskom sochárstve útržkovite, diskontinuitne a výberovo. Slovenskí sochári študovali od 20. rokov prevažne v Prahe, a tak boli prirodzene ovplyvňovaní českým prostredím. 

Hoci Fraňo Štefunko (1903 – 1974) chápal sochárstvo ako prevažne „epickú tvorbu“, ktorá má čo najviac slúžiť ľudu, nájdeme uňho niekoľko diel ovplyvnených tvarovou optikou sociálneho civilizmu (bol to miestny variant novej vecnosti), ktorý v Čechách podnietilo dielo Otta Gutfreunda.

Katarína Bajcurová ● Moderna : ...to najlepšie čo doma (v galérii) máme... / Koncepcia výstavy a text sprievodcu Katarína Bajcurová . Bratislava : Slovenská národná galéria, 2012