The Youngest Cowherd; The Youngest Little Herdsman of Cows

Irena Blühová

date:
measurements: výška 40.2 cm, šírka 30.4 cm
work type: photography
genre: figurative composition
material: photographic paper
technique: black-and-white photography
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-DK 1105
tags: krava dieťa rieka chudoba
in collections:
order reproduction

Už po roku Blühová štúdium na Bauhause skončila, pretože sa ako disciplinovaná členka KSČ musela vrátiť do Bratislavy, kde viedla kníhkupectvo, ktoré bolo zároveň konšpiratívnym centrom ľavicových aktivít z celej strednej Európy. Znovu sa venovala fotografii, pretože slúžila na ostrú kritiku sociálnych pomerov na Slovensku. Pravdepodobne v roku 1926 vznikla slávna snímka Najmladší pastierik kráv, v ktorej už naplno uplatnila niektoré postupy modernej fotoreportáže: otvorenú kompozíciu či skôr dekompozíciu, torzovitosť tvarov a neostrosť obrysov. Najdôležitejšie však bolo pre ňu vystihnutie samotnej témy – nútenej detskej práce.

Aurel Hrabušický ● 111 diel zo zbierok = works of art from the collection / Editori Dušan Buran, Katarína Müllerová ; [Katarína Bajcurová]. -- Bratislava : SNG ; Slovart, 2008.