Blühová, Irena
49 diel
v 46 kolekciách
8659 videní
Zoznam autorov a autoriek

Irena Blühová

príp. Elena Fischerová, Irén Blüh

* 02.03.1904 Považská Bystrica – ✝ 30.11.1991 Bratislava

publicistka , vydavateľka , fotografka

Bola priekopníčkou sociálne orientovanej fotografie. Blühová začala fotografovať v polovici 20. rokov 20. storočia turistické, športové a krajinárske motívy, neskôr tvorila zábery zo života na Kysuciach a v iných častiach Slovenska. Jej tvorba vyvrcholila v 30. rokoch 20. storočia, keď výberovo uplatnila niektoré modernistické postupy, napr. kompozičné usporiadanie podľa dominantných línií či geometrických schém. Pri záberoch s postavami pracujúcich ľudí z periférie spoločnosti využívala strmé nadhľady, podhľady, perspektívne skratky, v ktorých postavy a predmety zrastali do opticky nedeliteľných celkov. Blühová je autorkou niekoľkých diel, ktoré patria medzi ojedinelé ukážky avantgardných postupov vo fotografii. Viac ale uprednostňovala skryté, formatívne princípy moderny, aby zdôraznila naliehavosť samotného obsahu svojich snímok. Od konca 40. rokov 20. storočia vytvorila množstvo portrétov osobností slovenskej kultúry, najmä spisovateľov, od 70. rokov 20. storočia sa venovala krajinárskej fotografii, v 80. rokoch 20. storočia fotografovala architektúru a zákutia Londýna a Amsterdamu. Svoje fotografie publikovala v periodikách (napr. v Arbeiter Illustrierte Zeitung), vytvárala aj fotomontáže, letáky a politické plagáty, venovala sa tiež literárnej tvorbe i bibliografickej činnosti.

 

Pôvodne bola autodidakt – neprofesionálna fotografka. 1920-1930 pracovala ako banková úradníčka v Považskej Bystrici a v Čadci. V rokoch 1931 až 1932 absolvovala študijný pobyt na Bauhause v Dessau (fotograficko-typografická propagácia a dejiny umenia u prof. W. Peterhansa, J. Schmidta a V. Kandinského). Po štúdiu na Bauhause viedla 1933-1940 v Bratislave vydavateľstvo a kníhkupectvo Blüh patriace Ústrednému výboru Komunistickej strany Československa. V rokoch 1938 až 1939 navštevovala denný kurz kinetickej fotografie a kinematografie na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Bola iniciátorkou a spoluzakladateľkou združenia Sociofoto (1933). 1941-1945 žila v ilegalite pod krycím menom Elena Fischerová a zúčastnila sa protifašistického odboja. V roku 1945 spoluzaložila a riadila vydavateľstvo Pravda a v roku 1948 družstvo Slovenský umelecký priemysel. V rokoch 1953-1957 študovala popri zamestnaní na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Bola pri vzniku Slovenskej pedagogickej knižnice, v ktorej pôsobila ako riaditeľka. Pracovala aj v ženskom hnutí, v rokoch 1946-1947 bola členkou výboru Zväzu slovenských žien

Pôsobenie

Berlín (štúdium: 1931 - 1932)

Vzťahy

partner
Imrich Weiner-Kráľ