Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Budovanie hraníc medzi Slovenskou republikou a Protektorátom Čechy a Morava

Jozef Nový

date:
measurements: výška 20,69 cm, šírka 13,99 cm
work type: fotografia
genre: figurálna kompozícia
technique: čiernobiela fotografia
institution: Súkromný majetok
in collections:

Realitu „samostatnosti“ vystihuje už Zmluva o ochrannom pomere, ktorú predstavitelia "Slovenského štátu" podpisujú s Treťou ríšou 18. a 23. marca 1939 vo Viedni a v Berlíne. V nej sa nacistické Nemecko zaväzuje chrániť integritu slovenského územia výmenou za podriadenosť zahraničnej politiky, za budovanie armády „v zhode s nemeckou brannou mocou“ a za zosúladenie hospodárskych záujmov Slovenska s nemeckými, vrátane poľnohospodárstva, priemyslu a výstavby dopravnej komunikačnej siete.

Peter Gasparik ● sen X skutočnosť UDALOSTI SLOVENSKÉHO ŠTÁTU V 4 KAPITOLÁCH