Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Deň Hlinkovej mládeže v Bratislave

Jozef Teslík

date:
measurements: výška 25 cm, šírka 25,04 cm
work type: fotografia
genre: figurálna kompozícia
technique: čiernobiela fotografia
institution: Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK
in collections:

Kult vodcu sa v období slovenského štátu obracal najmä k Andrejovi Hlinkovi ako k „otcovi národa“, pomenované boli po ňom Hlinkova garda (HG) a Hlinkova mládež (HM) (Koklesová ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016).

Podobne ako Hlinkova garda, aj Hlinkova mládež je organizáciou podriadenou HSĽS. Sformovala sa ako jednotná celoslovenská organizácia po rozpustení a nútenom zlúčení mládežníckych spolkov a organizácií v roku 1938. Spočiatku združuje len chlapcov, neskôr sa rozširuje aj o dievčenskú zložku. Jej symbolicky najvyšším veliteľom je tiež Jozef Tiso. Post hlavného veliteľa v rokoch 1940-1945 zastáva Alojz Macek.

Členstvo v Hlinkovej mládeži je formálne dobrovoľné, no je zodpovedná za brannú výchovu a predvojenský výcvik pre všetkých občanov Slovenska vo veku 6-20 rokov (od roku 1940).

Peter Gasparik ● sen X skutočnosť UDALOSTI SLOVENSKÉHO ŠTÁTU V 4 KAPITOLÁCH