Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Zdravé dieťa v rodine

Andrej Kováčik

date:
measurements: výška 44,4 cm, šírka 21 cm
work type: úžitkové umenie
genre: figurálno-znaková kompozícia
náboženský motív
folklórny motív
tags: plagát
in collections:
technique: tlač
inscription:
institution: Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Banskej Bystrici