Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Návrh obálky pre knihu: Josef Goebbels: Propaganda

Vlado Bahna

date:
measurements: výška 10,46 cm, šírka 11,03 cm
work type: úžitkové umenie
genre: abstraktná kompozícia
technique: tlač
inscription:
institution: Súkromný majetok
in collections:

Pribúda množstvo demagogickej a silne šovinistickej literarúry: rôzne protižidovské príručky a „návody na použitie“, Protokoly sionských mudrcov, Goebbelsova Propaganda, výbery z textov domácich nacionálne-socialistických „filozofov“, partitúry gardistických pochodov... Mnohé z týchto knižiek sú pritom veľmi pekne upravené, majú na obálke výtvarne pozoruhodne koláže (obálky Rudolfa Fábryho, Vlada Bahnu).

Petra Hanáková ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)