Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Leták týždenníka Nástup

Neznámy autor

date:
measurements: výška 30 cm, šírka 21,52 cm
work type: úžitkové umenie
technique: tlač
inscription:
institution: Slovenský filmový ústav - SFÚ, Bratislava
in collections:

 

Hlavným nástrojom „usmernenia“ slovenskej kultúry v – skôr zamýšľanom ako skutočnom – národno-socialistickom duchu podľa nemeckého vzoru sa stal Úrad propagandy (ÚP). Tento vplyvný a byrokraticky značne rozbujnený orgán pod dozorom nemeckých poradcov, tzv. beráterov mal za úlohu „bdieť nad verejnými záujmami v odbore mu sverenej pôsobnosti, odvracať v ňom všetky nebezpečenstvá a odstraňovať poruchy“. Jeho úlohou bolo „usmerňovať tlač, rozhlas, divadelníctvo, film, slovenské výtvarné a hudobné umenie v súlade so záujmami štátu a v duchu registrovaných politických strán“.

Petra Hanáková ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)