Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Korunovácia Karolíny Augusty

Eduard Gurk

Eduard Gurk – Korunovácia Karolíny Augusty
date:
measurements: výška 33.9 cm
43.2 cm
work type: grafika
material: papier
technique: litografia
inscription:
institution: Magyar Nemzeti Múzeum
inventory number: 9242
in collections:

Rakúsky maliar a grafik Eduard Gurk sa po vyštudovaní viedenskej akadémie dostal do pozornosti kancelára kniežaťa Metternicha, ktorý ho menoval za dvorného umelca (Kammermaler). Preto bol aj v roku 1825, keď sa konala korunovácia štvrtej manželky cisára Františka I. Karolíny Augusty, poslaný do Prešporka. Vyhotovil tu celú sériu pohľadov na jednotlivé časti korunovácie v Dóme sv. Martina, kde na nich vidíme sprievod pred Dómom, ako aj samotnú korunováciu v jeho interiéri. Môžeme si tak urobiť predstavu o vnútornom usporiadaní priestoru aj s tribúnami.

Katarína Beňová ● Katalóg k výstave Biedermeier (2015)