Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Anonymus (Zastavenie X)

Dezider Tóth

Dezider Tóth – Anonymus (Zastavenie X)
date:
measurements: neznáme
work type: iné médiá
genre: figurálna kompozícia
material: drevo
technique: tesanie
institution: Súkromný majetok
in collections:
zo série: Anonymus

 

Je to trochu paradox, že umelec, ktorý sa v posledných rokoch tak nástojčivo zbavuje autorskej identity (nie je už viac Deziderom Tóthom, ale Monogramistom T.D. na spôsob stredovekého majstra), sa tu predstavuje privlastneným (teda autorsky posväteným) dielom anonyma. Nájdené pozadia jednej „amortizovanej“ krížovej cesty totiž celkom prirodzene korešpondujú s Tóthovým záujmom o negatívny priestor, zenovú plnosť prázdna, vôbec o hodnoty nemateriálne. Máme pred sebou kompletný pašiový príbeh, doráňaný, oprýskaný, zbavený centrálneho motívu a je na nás, ako túto príznakovú absenciu prečítame: neprítomný, stratený, „vymazaný“ Kristus je možno výrazom straty Boha. Alebo naopak výrazom neviditeľnosti podstatného. I pri veciach spirituálnych, zdá sa, platí duchampovské: divák je tvorcom (významu) obrazu.

Dezider Tóth - Anonymus, 1998

 

 

Petra Hanáková ● Delete. Umenie a vymazávanie / Art and Wiping Out, SNG, 2012