Nestrieľajte na pianistu - Kaťuša

Sylvie Réno

Sylvie Réno – Nestrieľajte na pianistu - Kaťuša
date:
measurements: výška 212.5 cm, šírka 103.2 cm, hĺbka 176.5 cm
work type: inštaláciapriestorová
object type: objekt
material: obalový kartón
technique: bonding
assemblage
inscription:
institution: Východoslovenská galéria, VSG
inventory number: P 354/b
z celku: nesatrieľajte na pianistu