Želibský, Ján
295 diel
v 54 kolekciách
7344 videní
Zoznam autorov a autoriek

Ján Želibský

* 24.11.1907 Jablonové – ✝ 13.11.1997 Bratislava

maliar , krajinár , figuralista , pedagóg

Pôsobenie

Bratislava, Praha

Vzťahy

člen študent potomok manželka učiteľ

Ivan Šafranko
Margita Štrbíková
Peter Štrompach
Lýdia Boríková-Jančovičová
Jozef Tulek
František Veselý
Renáta Vlachová
Dragica Vrtelová
Dana Zacharová
Marián Žilík
Terézia Žilíková-Sládeková
Blažej Mikus
Svetozár Abel
Marián Čunderlík
Mikuláš Dic
Ruth Dubayová
Magdaléna Dúbravková-Lehotská
Ľubomír Ďurček
Jaromír Fajkus
Stanislav Flak
Andrej Gaj
Ladislav Gandl
Kvetoslava Gandlová
Alexej Gejmovský
Darina Gladišová
Béla Bacskai
Dušan Bada
Mira Haberernová-Trančíková
Štefan Hapák
Soňa Herényiová Belanová
Ján Hlavatý
Oľga Hoffstädterová
Milan Hrčka
Karol Hučko
Margita Balšianková
Marta Chabadová
Ľudmila Chrenková-Hofmannová
Jozef Jaňák
Ľudovít Jelenák
Dušan Kállay
Július Bartek
Peter Bartoš
Oľga Bartošíková
Július Koller
Vladimír Kováč
Viera Kraicová
Milan Krajčo
Ctibor Krčmár
Juraj Kresila
Ján Kudlička
Pavel Maňka
Miroslav Marček
Mária Medvecká
Jana Melišková
Marian Meško
Anastázia Miertušová
Anastázia Bendželová
Ladislav Berger
Milan Paštéka
Štefan Pavelka
Viliam Pirchala
Milan Rašla
Peter Rónai
Štefan Roskoványi
Ivan Rumanský
Agneša Sigetová
Jozef Srna st.
Dušan Srvátka
Jana Želibská
Mária Želibská
Gustáv Mallý
Willi Nowak