Bauer, Konštantín
167 diel
v 28 kolekciách
10424 videní
Zoznam autorov a autoriek

Konštantín Bauer

príp. Szilárd Bauer

* 24.11.1893 Slovenská Ľupča – ✝ 25.12.1928 Košice

kresliar , maliar

Bauer je jednou z významných postáv košickej moderny, autor sugestívneho aj keď neveľkého a predčasne uzavretého diela, v ktorom zachytil neľútostnú biedu obyvateľov košickej periférie. Venoval sa najmä maľbe a kresbe, tvoril popri svojom občianskom povolaní.

Začiatky umelcovej tvorby boli poznačené kolísavou kvalitou a známkami rôznych umeleckých vplyvov. Vo vrcholnom období jeho tvorby sa mu podarilo vytýčiť si vlastný umelecký program a vytvoriť osobitý maliarsky štýl. Hlavnou témou jeho diel bolo mestské prostredie a periféria Košíc, ale vytvoril aj množstvo figurálnych malieb, kde sa sústredil na javy súvisiace s novým spôsobom života v meste, predovšetkým nezamestnanosť, chudobu či kriminalitu. Častým motívom v umelcovom videní nevábnych mestských častí boli obrazy domov stojacich na hranici opusteného a nekultivovaného priestoru. Bauerovu tvorbu predčasne ukončila smrť, v roku 1928 podľahol roky trvajúcej pľúcnej chorobe.

Bauer bol maliarom autodidaktom, krátko študoval v súkromnej škole E. Halásza-Hradila v Košiciach. Ovplyvnený bol názormi okruhu výtvarníkov a teoretikov okolo Krónovej kresliarskej školy založenej pri Východoslovenskom múzeu. Vyštudoval strojné inžinierstvo v Budapešti a pôsobil ako inžinier a civilný zamestnanec na viacerých miestach na Slovensku, v Sedmohradsku a vo Viedni. Od roku 1919 pracoval v Košiciach ako technický vedúci elektrárne.

Pôsobenie

Košice

Vzťahy

učiteľ
Elemír Halász-Hradil
Eugen Krón