0
2019
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1804 Benátky – 1860 Pešť
4 diela
1820 Pešť – 1851 Pešť
3 diela
1821 Vesprém – 1883 Viedeň
3 diela
1827 Pešť – 1901 Budapešť
2 diela
1802 Szentes – 1868 Pešť
1 dielo
1744 Rakúsko – 1830 Pešť
1 dielo
1850 Pešť – 1909 Budapešť
1 dielo
1835 Pešť – 1910 Brassó
1 dielo
1784 Ľubietová – 1833 Budapešť
2 diela
1870 Pešť – 1908 Paríž
1 dielo
1866 Pešť – 1932 Budapešť
0 diel
1859 Pešť – 1937 Londýn
0 diel
1859 Pešť – 1934 Patha
0 diel
1821 Vesprém – 1883 Budapešť
0 diel
1867 Pešť – 1931 Budapešť
0 diel