0
2019
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1891 Tichá – 1968 Brno
0 diel
1893 Drážďany – 1984 Drážďany
0 diel
1880 Basel – 1957 Basel
0 diel
1987 Krompachy
0 diel
1952 Csetény
0 diel
1904 Chorvatice – 1998 Štúrovo
0 diel
1908 Żołynia – 2006 Krzemienica
0 diel
1910 Štúrovo
0 diel