Cyklus vzdelávacích videí Slovenskej národnej galérie vtiahne žiakov do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov. Animované videá približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma.

Pozrime sa novými očami na mesto, ktoré nás obklopuje. Čo vieme vyčítať zo stien budov a ulíc mesta? Prejdite sa s nami po meste a všimnite si, ako sa vyvíjalo v priebehu rokov. Usporiadanie mesta nám prezradí veľa o tom, ako ľudia žili v minulosti a ako sa zmenil ich spôsob života dnes.

V tvorivom workshope sa naučíte nakresliť jednoúbežníkovú perspektívu, jeden z nástrojov na zobrazenia ilúzie priestoru v 2D.

Vzdelávacie video nadväzuje na iŠVP pre 2. stupeň ZŠ, primárne na predmet Výtvarná výchova – tematické celky Podnety architektúry, Možnosti zobrazovania videného sveta, Galéria v škole, Podnety filmu a videa. Sekundárne sa dá video prepojiť s predmetom Matematika – tematický celok Rysovanie kvádra a kocky či s predmetom Dejepis – Obrazy stredovekého mesta (premena mesta od stredoveku po súčasnosť). Animáciu možno použiť aj v rámci školského klubu pre 2. stupeň ZŠ.

 

 

Ako pracovať s videom?

Analýza témy: Pedagóg si pozrie animáciu vopred, v súvislosti s predmetom a preberanou témou vyberie kľúčovú časť animácie a pripraví si relevantnú sériu otázok. (Ako sa odzrkadľujú historické obdobia v meste? Otázka sociálneho bývania.) 

Evokácia: V nadväznosti na tému pedagóg položí úvodné otázky, či realizuje krátky brainstorming, ktorým žiakov uvedie do problematiky. Kľúčové a väčšinové otázky zapíše. (Ako rozlišujeme nové a staré budovy? Aké architektonické slohy poznáme? Aké materiály boli použité pri stavbe? Aké spoločenské pomery vplývajú na spôsob stavby? Kto má na starosti plánovanie v meste – kde stavať a kde nie? Aké funkcie má mesto? Čo máte najradšej na meste?). Iným variantom evokácie môže byť prehliadnutie kolekcie diel a určovanie témy videa pred jeho sledovaním na základe ich krátkej vizuálnej analýzy.

Realizácia a konfrontácia: Následne sa prehrá video aj viackrát. Pedagóg sa opäť vráti k počiatočným otázkam a pomenuje rozdielne názory a diskutuje so žiakmi, ako sa zmenil ich pohľad. Opäť je možné použiť kolekciu diel a nechať žiakov zostaviť chronologickú premenu mesta, hľadať stavebné slohy v dielach, alebo sa rozprávať o funkciách budov v minulosti.

Tvorivý workshop: Téma na zobrazenie perspektívy môže byť prispôsobená veku žiakov. Pre nižšie ročníky je vhodné pracovať s prírodou (aleje, stromoradia s drobnou architektúrou). Formu diskusie a priebežného prehodnocovania volia pedagógovia aj v časti workshop. Slúži na priebežné formovanie ideí pri tvorbe.

Vyhodnotenie: Záverečné vyhodnotenie tvorivých výsledkov prebieha spoločne, ale je postavené na individuálnom pozitívnom zhodnotení jednotlivých výtvorov. Súčasťou môže byť aj prechádzka mestom nasledujúcu hodinu a sledovanie historických období v mestskej architektúre a tiež empirické overovanie zákonov perspektívy.

 

S výtvarnými dielami použitými vo videu môžete ďalej pracovať aj samostatne v rámci vyučovania či pri diskusii o okrajových témach videa.

 

Výtvarné diela použité vo videu:
Alica Kucharovič – Petržalka, 2018, Dar združenia Čierne diery Ondrej Nosál – Panelák na Dlhých Dieloch VI., 1987, Slovenská národná galériaKarol Kállay – Fotografie pre časopis Móda V., 1974, Slovenská národná galériaIvan Kozáček – Prvá panelová stavba, Bratislava, 1960, Slovenská národná galériaZiegler & Cie. Éditeur – Paríž. Elyzejské polia (Avenue des Champs-Élysées), 1873 – 1884, Slovenská národná galériaAdam Johann Delsenbach – Lednice, Moravská galerieFriedrich Bernhard Werner, Martin Engelbrecht (vydavateľ) – Záhrada a letné sídlo arcibiskupa Esterházyho, okolo 1740, Galéria mesta BratislavyFranz Josef Sandmann – Pohľad na Viedeň, 1850 – 1856, Galéria mesta BratislavyLucas Schnitzer, Giuseppe Priami – Bratislava z juhu, 1663, Galéria mesta BratislavyPavol Kováts – Bratislavské strechy na Zuckermandli, 1945, Galéria mesta BratislavyStredoeurópsky maliar – Hlavné a Františkánske námestie v Bratislave, pred 1848, Galéria mesta BratislavyMarek Kvetan – New City (Bratislava), 2002 – 2004, Slovenská národná galéria

 

Vyhodnotenie práce s videom

Zaujíma nás váš názor! Ak ste použili videá počas výučby, dajte nám prosím vedieť, ako sa vám s nimi pracovalo. Vyplnením online dotazníka nám pomôžete zlepšiť našu budúcu prácu. Ďakujeme.

 


 

Úvodná zvučka  ̶  animácia & ilustrácie: Ové Pictures (Veronika Obertová & Michaela Čopíková)

Animácia: Ové Pictures, Kriss Sagan

Fotografie & stop-motion animácia workshopu: Šimon Lupták & Magdaléna Kuchtová

Strih: Šimon Lupták

Námet & scénar: Marcela Kvetková, Eva S. Kotláriková, Magdaléna Kuchtová

Zvuk & hudba: Stroon

Nahovorila: Mária Ševčíková

Námet workshopu & realizácia: Magdaléna Kuchtová

Grafická úprava: Pavlína Morháčová

Hlavný partner projektu:

Férová nadácia O2

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.