Svetelné body III.

Jana Želibská

datovanie:
miery: výška 41.5 cm, šírka 40.5 cm
výtvarný druh: iné médiáobjekt
typ objektu: konceptuálny objekt
žáner: ženský akt
materiál: drevo
kombinovaný materiál
technika: kombinovaná technika
fotomaľba
prepaľovanie
premaľba
značenie:
inštitúcia: Nitrianska galéria, NGN
inventárne číslo: F 33
tagy: telo prsia pupok košeľa akt
v kolekciách:

Práca Svetelné body 3 pochádza zo série štyroch svetelných objektov Svetelné body 1 – 4, na ktorých sú zobrazené zväčšené fragmenty nahého ženského tela, s dôrazom na erotogénne detaily, akými sú ústa, prsia, pupok a pohlavie. Intímne časti ženského tela, v tomto prípade oblasť pupka, sú nahradené drobnou žiarovkou – svetelným bodom, ktorý sa stáva výrazným prvkom celej kompozície.

V tomto cykle objektov, ako aj vo väčšine svojho umeleckého programu tematizuje autorka ženské telo, telesnosť a sexualitu a  narúša zaužívaný systém rodových stereotypov. Jej snahou bolo nielen ironizovať stereotypný mužský pohľad na ženu ako na jednoznačný objekt sexuálnej túžby, ale aj oponovať predstave ženy ako pasívneho objektu. Vo viacerých neskorších prácach otočila situáciu a muža, ktorý bol doteraz v pozícii pozorovateľa urobila objektom svojho vlastného pozorovania (Jej pohľad na neho, 1996). Dielo Svetelné body 3 zapožičané zo zbierok Nitrianskej galérie bolo vystavené na prestížnej medzinárodnej výstave Gender Check, ktorej zámerom bolo mapovať rodové aspekty umenia bývalej východnej Európy (Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig, Viedeň,  2009).

Autorka je prvou predstaviteľkou feminizmu na Slovensku a súčasne jednou z kľúčových osobností silnej generácie vstupujúcej na scénu v 60. rokoch 20. storočia. Kritike rodových stereotypov sa venuje dlhodobo a rozpracováva ich od svojho vstupu na umeleckú scénu,  kedy bola téma sexuality ešte tabuizovaná. Začiatky jej tvorby sú spojené s absorbovaním prvkov neodadaizmu, pop artu a nového realizmu, ale veľmi skoro sa jej tvorba vyprofilovala k individuálnemu autorskému programu. Pracuje s rôznymi médiami od objektu a environmentu, cez inštaláciu, až po akciu a video.

Barbora Geržová ● Virtuálna galéria NG