Zrkadlenie IV

Uľjana Zmetáková

Uľjana Zmetáková – Zrkadlenie IV
datovanie:
miery: výška 57.0 cm, šírka 79.0 cm
výtvarný druh: maliarstvovoľné
žáner: abstraktná kompozícia
materiál: papier
technika: striekanie
tempera
značenie:
inštitúcia: Nitrianska galéria, NGN
inventárne číslo: O 1910
tagy: Benátky krajina mesto voda svetlo mačka loď
v kolekciách:

Diela s názvom Zrkadlenie III a Zrkadlenie IV sú pokračovaním rovnomennej série, ktorú autorka začala koncom 70. rokov v súvislosti s jej cestami do Talianska. O tom, že tieto komorné zobrazenia šírkového formátu spodobujú scény z Benátok, napovedá znázornenie hlavných atribútov mesta – kanálov. Zmetáková sa v uvedených dielach zamerala na zachytenie odrazov okolitej benátskej architektúry na vodnej hladine. Práve rôzne zrkadlenia, práca s lesklými, kovovými či tekutými povrchmi a dopadmi svetla, ako aj zameranie pozornosti na všedný, často prehliadaný detail z každodennej reality, stoja v centre autorkinho záujmu od jej študentských čias až po súčasnosť.

Zrkadlení IV je zobrazenie kanála vsadené do pravej časti obrazu, a to prostredníctvom prudkej diagonály. Podobne ako v predchádzajúcom diele, i tu výjav pozostáva len zo znázornenia kanála a priľahlého chodníka, rovnako obrazová kompozícia taktiež využíva protiklad realizmu a abstrakcie na jednej ploche. Zobrazenie je tu doplnené o menšiu loďku, umiestnenú popri pontóne, ako aj o figúru mačky v ľavej dolnej časti obrazu, ktorá sa pomaly približuje ku kanálu. Diagonálna kompozícia diela, takisto i zachytenie pohybu mačky, zvyšujú celkovú dynamiku výjavu, vnášajú sem dej a napätie.

Pre oba uvedené obrazy je typické neukončenie stvárneného výjavu – ten pokračuje za hranice rámu, čím zobrazenia nadobúdajú charakter výrezov. Týmto vyňatím časti z vizuálnej reality maľby nadväzujú na prirodzenosť fotografickej optiky. Fotografické princípy v zmienených dielach taktiež badať v zachytení výjavu z bezprostrednej vzdialenosti, ako aj z nižších nadhľadov a diagonálnych uhlov.

Zmetáková  pre vytvorenie predstavených diel použila temperu, ktorú na papier striekala z pištole. Táto technika jej svojou charakteristickou schopnosťou rýchleho schnutia zabezpečila zachytiť námet bezprostredne a taktiež prostredníctvom nelesklých, nesplývavých farebných tónov. Neosobným spôsobom techniky striekaním z pištole sa v maľbách na jednej strane zdôraznil chladný odstup od zobrazeného námetu, na druhej strane sa tým v uvedených dielach podporila osobná štylizácia autorky, s prechodom do grafickej práce s vizualitou kompozície. Zrkadlenie III a Zrkadlenie IV sa svojím zameraním na okamihy všednej reality, zvláštnou pokojnou atmosférou, ako aj objektívnym odstupom autorky radia medzi reprezentatívne ukážky tendencie fotorealizmu na Slovensku.

Mária Janušová ● Virtuálna galéria NG