Pohľad na baziliku S. Croce in Gerusalemme v Ríme

Giovanni Battista Piranesi

Bazilika Santa Croce in Gerusalemme predstavuje jeden z najstarších a najdôležitejších rímskych chrámov, v ktorom je uchovávaná výnimočná zbierka relikvií zo Svätej zeme. Jej základy, podobne ako samotného kostola, sa podľa tradície vzťahujú k sv. Helene (okolo 255 – 330), matke cisára Konštantína Veľkého (306 – 337). Ako vidno aj na vedute, ešte v 18. storočí sa v susedstve chrámu nachádzali zvyšky významnej neskororímskej architektúry – zľava stál Templum ad Spem Veterem a z druhej strany Amphitheatrum Castrense. Už od konca 4. storočia sa o sv. Helene traduje jej púť do Jeruzalema, kde mala objaviť pravý kríž, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Čiastočky z neho patria k jadru tohto pokladu a niekedy v 12. storočí dali bazilike aj pomenovanie. Výjav rozpráva príbeh novodobej histórie kostola, ktorého fasádu dal spolu s interiérom v opulentnom barokovom štýle v rokoch 1741 – 1744 prebudovať pápež Benedikt XIV.
        Plastickú fasádu Santa Croce monumentalizuje Piranesi dynamickou perspektívou nízko nasadeného úbežníka a veľkoryso rozvinutým priestorom pred budovou. Scénu zároveň ešte rozširuje priam divadelným spôsobom: jednak výrazne plastickým vysunutím zalomenia novodobého obvodového múru starovekého táborového amfi teátra, jednak prekročením rámu obrazu iluzívne stvárneným kameňom v popredí. List pochádza z rozsiahleho Piranesiho diela Vedute di Roma, na ktorom pracoval približne od roku 1748.

datovanie:
miery: výška 37.7 cm, šírka 60.4 cm, výška 40.1 cm, šírka 61.1 cm, výška 52.5 cm, šírka 72.6 cm
výtvarný druh: grafika › voľná
v kolekciách:
materiál: papier, ručný
technika: lept
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
inventárne číslo: G 13366
licencia: Creative Commons License voľné dielo
z cyklu: Vedute di Roma

vyhľadávať podľa farieb diela