Pocta Leonardovi da Vinci I.

Vladimír Kordoš

datovanie:
miery: výška 17.0 cm, šírka 17.5 cm
výtvarný druh: fotografia
materiál: fotografický papier
technika: čiernobiela fotografia
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
kurátor: Aurel Hrabušický
inventárne číslo: UP-DK 1847
zo súboru: Pocta Leonardovi da Vinci
objednať reprodukciu

Skupinu akcií predstavujú práce výrazne poznačené konceptom, oprostené od materiálnych atribútov, sústredené len na prvky tela a svetla. Ak v pohybových akciáchinterpretáciách rezonovala Kordošova inklinácia k mimetickej morfológii tela, v performances, kde využíval prácu so svetlom a tmou, „recidivovala“ jeho maliarskosť a gestickosť, typická pre rané plátna. Svetlo, pohyb, gesto, tieň, ľudská figúra – prostriedky, s ktorými Kordoš neustále pracoval, sú vlastne kategóriami klasickej maľby, ktoré vysúval za hranice média do akčnej sféry, akoby ich tak skúmal a analyzoval v nových časopriestorových súvislostiach.

Dokladom je z r. 1985 Pocta Leonardovi da Vincimu, kde kreslil svetlom baterky v tme siluety proporčnej figúry tohto klasika renesancie. Jeho zaujatie telom sa tu
prestalo viazať na mimetické kvality. Sústredil sa na rituálny fyzický kontakt so svetom mágie slova ako znaku prostredníctvom využívania efektov komplementárnych vizuálnych hodnôt svetla a tmy, kde bola matéria transformovaná do energie a efemérneho média. Úkony viazané na nemateriálne fyzikálne veličiny neboli zriedkavé ani v kontexte akčného umenia vo svete.

Zora Rusinová ● RUSINOVÁ, Zora. Umenie akcie 1965-1989 = Action Art 1965-1989. Bratislava : SNG, 2001.