Kristus s dušou Panny Márie zo Spišského Štvrtku

Stredoeurópsky rezbár z 15. storočia

Stredoeurópsky rezbár z 15. storočia - Kristus s dušou Panny Márie zo Spišského Štvrtku

 

Socha Krista s dušou Panny Márie patrí k najvzácnejším dielam v zbierkovom fonde galérie. Svoju výnimočnosť si zasluhuje vďaka ojedinelej mariánskej ikonografii, kvalitnému rezbárskemu spracovaniu a svojmu pôvodu. Dielo pochádza z oltára Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie zo Spišského Štvrtka, ktorá je špičkovým predstaviteľom umenia gotiky na území Slovenska. Kaplnka spolu s interiérom a oltárom prešla na prelome 19. a 20. storočia výraznou neogotickou prestavbou, z ktorej sa zachovala táto pôvodná stredoveká skulptúra. Jej provenienciu možno určiť v norimberskom umeleckom okruhu, nie je prácou domácej dielne. Pri akvizícii diela do galerijnej zbierky v roku 1957 bola určená jeho hodnota na 50,- Kčs, čo bola najnižšia suma spomedzi vtedy prijímaných diel. Socha bola v tom čase evidovaná ako Boh, otec a syn s datovaním do druhej polovice 17. storočia.

Nerozpoznanie umelecko-historickej hodnoty možno pripísať dobovému dešpektu voči dielam sakrálneho umenia, ale aj nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v prvých rokoch fungovania galérie. Plastika reprezentovala neskorostredoveké umenie z územia Slovenska na viacerých výstavách v zahraničí, preto patrí k najďalej vystavovaným dielam (naposledy Francúzsko, 2011). Pri jej nadobudnutí do zbierky mala ešte vo fragmentoch zachovanú svoju pôvodnú polychrómiu (farebnosť). Plášť bol zlátený, čierno lemovaný. Šaty boli biele a podšívka plášťa modrá, čo zodpovedá mariánskym farbám. Pri reštaurovaní v roku 1984 bola zvolená metóda celkového odstránenia fragmentov polychrómie do podoby, ako plastiku aktuálne prezentujeme.

datovanie:
miery: výška 52.5 cm, šírka 32.0 cm, hĺbka 13.0 cm
výtvarný druh: sochárstvo › skulptúra
žáner: figurálna kompozícia
v kolekciách:
materiál: lipové drevo
technika: polychrómia
rezba
značenie:
inštitúcia: Východoslovenská galéria, VSG
inventárne číslo: P 25