79 artists

clear filters
1875 Gölnicbánya – 1933 Pešť
84 artworks
1858 Liptovský Mikuláš – 1902 Pešť
36 artworks
1890 Nové Zámky – 1936 Pešť
28 artworks
1880 Békéscsaba – 1955 Pešť
19 artworks
1864 Eperjes – 1917 Pešť
16 artworks
1819 Almáš – 1901 Pešť
7 artworks
1822 Pešť – 1891 Moskva
7 artworks
1851 Pešť – 1922 Pešť
6 artworks