Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

reticolo l per dieci strumenti a piacere

Milan Adamčiak

date:
measurements: výška 30.0 cm, šírka 42.0 cm
work type: kresbavoľná
material: papier
technique: kombinovaná technika
tuš
ceruza
inscription:
institution: Nitrianska galéria, NGN
inventory number: K 777
tags: partitúra poézia fluxus
in collections:

Muzikológ, čelista, skladateľ a experimentátor Milan Adamčiak sa od druhej polovice 60. rokov 20. storočia ako jeden z prvých u nás začal cieľavedome venovať výskumu intermediálnych presahov – vzájomných vzťahov hudby a výtvarného umenia. Okrem toho sa venoval tvorbe experimentálnych foriem poézie a grafických vizuálnych partitúr, účinkoval v hudobných a performatívnych akciách, vytváral nástroje z prevažne nájdených predmetov.

Názov diela Reticolo I° per dieci strumenti a piacere pochádza z taliančiny a odkazuje na hudobnú terminológiu. V preklade znamená „Mriežka (alebo raster, sieťová štruktúra) I° pre desať nástrojov podľa ľubovôle“. Je to vizuálna partitúra – grafický zápis fiktívnej hudobnej kompozície, v ktorej autor naznačuje, že medzi vizuálnym a akustickým vyjadrením hudby existujú komplexné vzťahy, ktoré fungujú podľa presných matematických štruktúr. Adamčiak však zároveň ponecháva interpretom tejto skladby veľkú mieru slobody a priestor na improvizáciu.

V diele Reticolo I° per dieci strumenti a piacere nájdeme spojenie vizuálnej partitúry, experimentálnej poézie a myšlienok hnutia Fluxus.

Experimentálna poézia narúša tradičné formy a postupy, spája literatúru, hudbu a vizuálne umenie. Delí sa na rôzne druhy, napríklad na poéziu fonetickú (spojenie hudby a literatúry), konkrétnu (zameraná na stručnosť, presnosť, rytmus a princípy matematiky), alebo vizuálnu (dôležitý je vizuálny charakter textu).

Partitúra v pôvodnom význame slúži na grafické zaznamenanie hudby (noty, notová osnova). Grafické partitúry sa však od 20. storočia začínajú používať aj na zaznamenanie iných foriem umenia, ako napríklad tanec, performancia, alebo postupy pri realizácii rôznych projektov. Podľa výtvarných grafických partitúr sa však nemusí vždy hrať, môžu fungovať aj v čisto vizuálnej podobe.

Fluxus (z latinského tok, prúd), do ktorého radíme aj Milana Adamčiaka, je medzinárodné hnutie spájajúce rôznych umelcov, ktorí experimentujú, prekračujú hranice a bežné konvencie, využívajú a spájajú rôzne druhy umenia. Založil ho v 60. rokoch 20. stor. v USA litovský emigrant George Maciunas. Už od jeho začiatkov je úzko spojené s experimentálnou hudbou a novodobými divadelnými formami.

Omar Mirza ● Virtuálna galéria NG