date:
measurements: výška 200.0 cm, výška 55.0 cm
work type: easel painting
genre: figurative composition
material: canvas
technique: acrylic
inscription:
institution: Nitrianska galéria, NGN
inventory number: O 2083
in collections:
z cyklu: Na boso, II. časť (2/3)

Maliarsky triptych Sudičky je z cyklu akrylových malieb, ktorý vznikol v roku 2004 a autorka ho zastrešila spoločným názvom Naboso. Ide o formálne a obsahovo previazanú trojicu veľkoformátových malieb vytvorených v identickom atypickom formáte (200 x 55 cm) s motívom ženskej postavy. Na prvý pohľad by mohlo ísť o osobité portréty bez znakov, ktoré od tohto žánru očakávame, pretože autorka postavy zbavuje identity, zobrazuje ich bez tváre, bez tej časti ľudskej postavy, ktorou vystupujeme z anonymity.

Názov diela i celého cyklu však ponúka divákovi presnejší návod na čítanie. Sudičky sú mýtické, či rozprávkové ženské bytosti, ktoré stoja pri kolíske novonarodeného dieťaťa a určujú jeho osud. Autorka ich zobrazuje ako bohyne osudu, trochu zlovestné postavy bez hlavy a tváre zahalené do splývavej drapérie zobrazenej v škále tmavých farieb od šedej, cez modrú až k čiernej.

V kontexte cyklu Naboso, kde autorka rôznym spôsobom variuje motív ženskej postavy reprezentujú Sudičky temnú polohu, ktorá je v kontraste k iným farebným variantom – bielej a červenej. Istým spôsobom tému bezhlavých ženských postáv rozvíja v ďalšom cykle Ženské hračky (2005). Opúšťa však ich anonymnú, bližšie neurčenú identitu a spája ich s konkrétnymi ženami (napr. spisovateľka Virginia Woolfová).

Jana Farmanová sa od konca 90. rokov 20. storočia, kedy vstúpila na umeleckú scénu, venuje výlučne figurálnej maľbe. Je to intuitívna a emotívna maliarka, ktorá svoj umelecký program postavila na osobných, nesprostredkovaných zážitkoch. Zaujíma ju predovšetkým žena a témy súvisiace s jej svetom. Vo svojich obrazoch reflektuje otázky medziľudských vzťahov, vrátane vzťahu matky a dcéry, ale aj domova, identity, osobnej či kolektívnej pamäte. 

Barbora Geržová ● Virtuálna galéria NG