Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Požehnanie statku

Ľudovít Fulla

Ľudovít Fulla - Požehnanie statku

Pri koncepte obrazu Požehnanie statku využil spôsob skladby obrazu z veľkých farebných, geometrizovaných plošných útvarov upresňovaných a rozvádzaných lineárnou kresbovou štruktúrou – túto metódu si sám pomenoval ako „líniotvary“ a „farboplochy“. Každému z týchto skladobných prvkov dal vlastnú funkciu, línia mala význam skôr racionálny, intelektuálny, farba naopak citový, plány vymedzené kresbou a farebnými plochami nie sú statické, navzájom sa voľne prekrývajú, prelínajú a dodávajú obrazom vnútorný dynamizmus.
 

date:
measurements: výška 90.0 cm, šírka 110.3 cm
work type: maliarstvo
genre: figurálna kompozícia
dedinský motív
in collections:
material: plátno
technique: olej
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: OP 8

search by similar colours

related artworks