Boats on a Stormy Sea

Pieter Mulier st.

date:
measurements: výška 35.0 cm, šírka 56.1 cm
work type: painting
genre: morská krajina
material: wood
technique: oil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 1087
tags: more loď oblaky
in collections:
licence: Creative Commons License public domain
order reproduction download

V stvárnení mora vyšiel Mulier z Porcellisových princípov budovania priestoru, farebných a svetelných efektov i celkovej atmosféry diela. Neprekvapí preto, že i tu v nenápadnej kompozícii s nízkym horizontom zobrazil len úzky pás rozbúrenej morskej hladiny so štyri loÐami hnanými silným vetrom, na pozadí rozľahlej plochy neba potemneného búrkovými mračnami. 

Dominujúcim a jediným jasne čitateľným prvkom v popredí je iba jednoduchá rybárska loď s rybármi na palube, ostatné lode sa osamelo strácajú v hmlistom opare pozadia. Aj tu je teda hlavnou témou samo more a jeho súčinnosť s inými živlami v prírodnej dráme, kde človek a jeho svet predstavujú len nepodstatné prvky.

Maliar začal prvým plánom obrazu s tmavým pruhom mora, až potom pokračoval radením Ðalších svetlejších priestorových plánov s opornými bodmi lodí, čo mu umožnilo vyvolať sugestívnu evokáciu diaľok. Už spomínaný učiteľ Hendrik Vroom a umelci jeho okruhu používali pri maľovaní pokojného mora systém pravouhlej siete, kde horizontálu kompozície vymedzovala morská hladina zvýraznená trupmi lodí, zatiaľ čo vertikálne členenie tvorili stožiare plachetníc

Dominantou kompozície síce naďalej zostáva horizont, avšak ráz obrazu tentoraz určujú šikmé línie vĺn a sťažňov plachetníc. Mulier vyšiel z tradície monochrómnej tonálnej maľby, pričom k dvom rozhodujúcim farbám palety — sivej a modrej — pridal bielu, vyznačujúc ňou spenené hrebene vĺn, trieštenie vody či ostrovčeky svetla prenikajúceho cez mraky. 

Ivan Rusina ● RUSINA, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku = Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2006.