Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Časopriestorová plastika

Juraj Bartusz

Juraj Bartusz - Časopriestorová plastika

Juraj Bartusz uplatnil v 1. polovici 70. rokov permutačné postupy kinetického umenia vo veľkej sérii Kozmických hláv a Kozmických figúr. Strohé a úsporné obalové krivky jeho kozmonautických idolov boli tvarované prostredníctvom počítačového programovania. Patrili medzi vôbec prvé prejavy slovenského umenia generovaného počítačmi. Niektoré časopriestorové plastiky pozostávali z pohyblivých, na seba vrstvených lamiel – divák si tak sám mohol dotvoriť obraz neznámej bytosti z kozmu.

date:
measurements: výška 68.0 cm, priemer 15.7 cm
work type: sochárstvo › objekt
in collections:
material: kov, nerez
technique: rezanie
vrstvenie
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 2652

search by similar colours

related artworks