Osum dvanásť

Juraj Bartusz

datovanie:
miery: výška 130.0 cm, šírka 100.0 cm
výtvarný druh: maliarstvovoľné
typ objektu: závesný obraz
materiál: plátno
technika: olej
značenie:
inštitúcia: Nitrianska galéria, NGN
kurátor: Barbora Geržová
inventárne číslo: O 2096
tagy: kontrast
v kolekciách:

Gestická maľba s názvom Osum dvanásť vznikla v Starom divadle v Nitre dňa 27. mája 2004 v rámci podujatia OSUM 12, ktoré bolo súčasťou cyklu abonentných večerov o výtvarnom umení, predstavujúcich významné osobnosti slovenského a českého výtvarného umenia, organizovaných výtvarníkmi a pedagógmi Miroslavom Niczom a Jaroslavom Koššom v spolupráci s Nitrianskou galériou a Katedrou výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Toto dielo nadväzuje na novú techniku – maľbu údermi drevenej alebo gumenej laty, ktorú Juraj Bartusz začal rozvíjať už v druhej polovici 80. rokov 20. storočia. Autor tu skombinoval grafický postup odtláčania matrice s akčným maliarskym gestom. Obdĺžnikové tvary vznikli pomocou úderov ťažkého a hrubého pásu tvrdej gumy, namočeného do čiernej farby. Do nich autor vstúpil niekoľko sekúnd trvajúcou expresívnou maľbou štetcom s červenou farbou. Použité tvary a farby síce vytvárajú dynamický a dramatický kontrast, no sú vo svojej podstate postavené na rovnakých princípoch: krátkom časovom intervale, koncentrovanom energickom geste a snahe o zanechanie stopy po fyzickej prítomnosti umelca. Telesná – deštruktívna energia sa tu spája s energiou duchovnou – tvorivou.

Juraj Bartusz je jedným z našich najvýznamnejších intermediálnych umelcov, venuje sa soche, maľbe, konceptuálnej tvorbe, performancii a akcii. Patrí do generácie výtvarníkov nastupujúcich na scénu v 60. rokoch 20. storočia. V jeho rozmanitej a mnohovrstevnej tvorbe nájdeme figuratívne polohy rovnako ako abstrakciu, jasné minimalistické, ale aj expresívne vyjadrovanie, konceptuálne uvažovanie i spoločensky kritické reakcie.

Charakteristickým pre jeho diela je prvok akčnosti, nemenej dôležitá je aj snaha o zachytenie a vyjadrenie priestoru, času a pohybu. Tomuto problému sú venované časopriestorové plastiky a reliéfy – variabilné diela meniace svoju podobu v priebehu času. Niektoré reliéfy sú priamo kinetickými objektmi a okrem reálneho pohybu využívajú aj zvukové efekty. Okrem geometrických kompozícií sa dlhodobo venoval ľudskej figúre, konkrétne motívu kozmickej postavy (kozmonauta).

Experimentoval s modelovaním sôch pomocou počítačov, v poslednej dobe v jeho tvorbe cítiť návrat ku komornejším polohám, napr. v cykle „Iluminácie“, čo sú indigá na kopírovacom papieri. Akčná poloha jeho tvorby je tiež venovaná času a jeho zachyteniu, zaznamenaniu. Sem patria gestické a expresívne, časovo limitované, len pár sekúnd trvajúce maľby alebo objekty vytvorené hodením rôznych objektov (napr. tehiel) do tuhnúcej sadry, v ktorých sa zameriava na energiu autorského gesta. Tieto aj v medzinárodnom kontexte osobité autorské gestá výbušného uvoľnenia sústredenej energie a zapojenia vlastného tela viedli v niekoľkých prípadoch až k úplnému fyzickému vyčerpaniu umelca.

Omar Mirza ● Virtuálna galéria NG