Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Deň Hlinkovej mládeže v Bánovciach nad Bebravou

Neznámy autor

date:
measurements: výška 17,34 cm, šírka 16,54 cm
work type: fotografia
genre: figurálny motív
mestský moitív
technique: čiernobiela fotografia
institution: Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK
in collections:

Mohutné masy ľudí sú považované za politicky neaktívnu zložku národa, ale účinným aktivizovaním dochádza k ich zásadnej mobilizácii. Orientácia totalitných hnutí práve na indiferentnú, politicky ľahostajnú, ale zato počtom najmohutnejšiu časť obyvateľstva vyústila do prvenstva medzi politickými stranami, ktoré sa dovtedy orientovali na triedy. Preto sa v mnohých reportážach ukazuje nielen vodca, ale aj manifestujúce masy, ktoré svojím konaním vyjadrujú podporu nielen jemu, ale aj nastoleným ideológiám. Táto psychologická hra medzi vodcom a masami je v teórii totalitných režimov interpretovaná ako „magická moc“. Mentálne ovládnutie más vodcom, prostredníctvom dogmatických, tendenčných a často neurčitých postojov, stáli v rozpore s logikou dejinných súvislostí a historicko-kritických kontextov.

Kult vodcu sa v období slovenského štátu obracal najmä k Andrejovi Hlinkovi ako k „otcovi národa“, pomenované boli po ňom Hlinkova garda (HG) a Hlinkova mládež (HM).

Koklesová ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016

 

Podobne ako Hlinkova garda, aj Hlinkova mládež je organizáciou podriadenou HSĽS. Sformovala sa ako jednotná celoslovenská organizácia po rozpustení a nútenom zlúčení mládežníckych spolkov a organizácií v roku 1938. Spočiatku združuje len chlapcov, neskôr sa rozširuje aj o dievčenskú zložku. Jej symbolicky najvyšším veliteľom je tiež Jozef Tiso. Post hlavného veliteľa v rokoch 1940-1945 zastáva Alojz Macek.

Členstvo v Hlinkovej mládeži je formálne dobrovoľné, no je zodpovedná za brannú výchovu a predvojenský výcvik pre všetkých občanov Slovenska vo veku 6-20 rokov (od roku 1940).

Peter Gasparik ● sen X skutočnosť UDALOSTI SLOVENSKÉHO ŠTÁTU V 4 KAPITOLÁCH