Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Združenie katolíckej mládeže sa zapojilo do balíčkovej akcie Ženského odboru HSĽS pre frontových bojovníkov

Ladislav Roller

date:
measurements: výška 23,09 cm, šírka 23 cm
work type: fotografia
genre: figurálna kompozícia
interiér
in collections:
technique: čiernobiela fotografia
institution: Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK

search by similar colours