Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Výkladné skrine pred Úradom propagandy v Bratislave

Ladislav Roller

date:
measurements: výška 22,39 cm, šírka 22,53 cm
work type: fotografia
genre: krajina
technique: čiernobiela fotografia
institution: Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK
in collections:

 

Hlavným nástrojom „usmernenia“ slovenskej kultúry v – skôr zamýšľanom ako skutočnom – národno-socialistickom duchu podľa nemeckého vzoru sa stal Úrad propagandy (ÚP). Tento vplyvný a byrokraticky značne rozbujnený orgán pod dozorom nemeckých poradcov, tzv. beráterov mal za úlohu „bdieť nad verejnými záujmami v odbore mu sverenej pôsobnosti, odvracať v ňom všetky nebezpečenstvá a odstraňovať poruchy“. Jeho úlohou bolo „usmerňovať tlač, rozhlas, divadelníctvo, film, slovenské výtvarné a hudobné umenie v súlade so záujmami štátu a v duchu registrovaných politických strán“. Do kompetencie ÚP, jeho tzv. kultúrneho oddelenia (referát Ferdinanda Hoffmanna) teda spadalo aj výtvarné umenie.

Svoje vývesky – obojstranné obrazové nástenky, kvázi vitríny mal pred svojím sídlom aj Úrad propagandy. Viseli tu vizuály hlavných kampaní, protižidovské a protiboľševické plagáty, rôzne foto-nástenky.

Petra Hanáková ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)