12. február 2016
Kolekcia obsahuje 27 diel
1 minúta

Sneh zaujal v slovenskom výtvarnom umení vcelku výnimočné postavenie. A to nie len ako jednorazový experiment v tvorbe viacerých umelcov, ale podaktorí, ako napríklad Peter Bartoš, sa mu venovali aj dlhodobo. Okrem toho v roku 1970 slovenskí umelci zorganizovali vo Vysokých Tatrách aj prvý Festival snehu, ako podujatie výtvarných interpretácií. Sneh je pritom vnímaný ako výtvarný materiál s veľmi špecifickými vlastnosťami. Na jednej strane čistý sneh, podobne ako biely papier, priam vyzýva k zanechávaniu stôp, na druhej strane je sneh vhodným materiálom pre modelovanie, pričom vyniká jeho procesuálnosť, teda nestálosť vymodelovaného tvaru. Navyše pominuteľnosť snehu robí diela ešte o čosi výnimočnejšie. A tak niektorých umelcov zaujal sneh aj vo svojej nehmotnej podobe a pracujú len s jeho ideou, s rôznymi posunmi a predstavami, ktoré so sebou nesie už samotné slovo sneh. 

Táto kolekcia dopĺňa článok Za stopami v snehu, v ktorom nájdete kreatívne výtvarné aktivity využívajúce sneh ako materiál a inšpiráciu.

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.