Dohnány, Miloš
47 diel
v 38 kolekciách
6015 videní
Zoznam autorov a autoriek

Miloš Dohnány

príp. D-amatér

* 04.01.1904 Linz – ✝ 04.10.1944 Bratislava

fotograf , publicista

Patril medzi najdôslednejších zástancov fotografickej moderny na Slovensku. Jeho tvorba bola ovplyvnená novou vecnosťou a jeho učiteľom na Škole umeleckých remesiel - J. Funkem. Fotografoval civilné námety, zátišia i každodenné motívy, videné z podhľadu, nadhľadu či v detaile a v dynamickej kompozícii. Okrem krajinárskych motívov sa zaoberal aj architektúrou a interiérmi, dokumentoval tiež výstavbu železníc i atribúty technickej civilizácie. V našom prostredí boli ojedinelé tiež jeho reklamné návrhy, s modernistickou montážou textov a fotografií. Na druhej strane sa nevyhýbal ani námetom, ktoré vyjadrovali dobovo príznačnú predstavu „usmievavého Slovenska“. Ako externý spolupracovník viacerých periodík prinášal od polovice 20. rokov 20. storočia textové aj obrazové reportáže o rôznych aktualitách. Organizoval školenia fotografov, pracoval v porotách fotografických výstav, publikoval odborné články a recenzie výstav.

 

Bol neprofesionálny fotograf a publicista, absolvoval odbornú školu pre železničnú dopravu v Olomouci. Zúčastnil sa večerných kurzov fotografie J. Funkeho na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1932-1933). Pôsobil na riaditeľstve Československej dopravy a neskôr na Ministerstve dopravy a verejných prác v Bratislave, kde viedol fotografické a filmové dokumentačné oddelenie. Bol členom a neskôr podpredsedom združenia fotoamatérov YMCA v Bratislave (neskoršej fotoskupiny KSTL - Klubu slovenských turistov a lyžiarov).

Pôsobenie

Bratislava

Vzťahy

učiteľ
Jaromír Funke