Aufricht, Karol
32 diel
v 41 kolekciách
3485 videní
Zoznam autorov a autoriek

Karol Aufricht

* 10.09.1910 Bratislava – ✝ 30.10.1975 Bratislava

redaktor , fotograf , reportér , publicista

Aufricht patril v 30. rokoch 20. storočia k vedúcim osobnostiam sociálnej fotografie na Slovensku. V reportážnej a dokumentárnej fotografii cieľavedome využíval modernistické prostriedky.

V začiatkoch svojej tvorby sa venoval najmä fotografovaniu prírody. Neskôr sa zameral hlavne na život mestskej i dedinskej chudoby, nezamestnaných a dospelých i deti inak nespravodlivo vyčlenených zo spoločnosti, teda na fotografie so sociálne kritickým obsahom. Fotografoval často v sériách.

Bez profesionálnej prípravy začal fotografovať od roku 1930, keď sa stal členom fotografickej skupiny pri turistickom spolku Naturfreunde v Bratislave. Na popud Ireny Blühovej vytvoril s niekoľkými spriaznenými členmi fotosekcie spolku ďalšiu skupinu sociálne orientovanej fotografie - Sociofoto. Počas druhej svetovej vojny bol odsúdený za ilegálnu činnosť na 10 rokov vo väzení a len zdravotné dôvody umožnili jeho predčasné prepustenie. Po druhej svetovej vojne pôsobil ako profesionálny fotoreportér, publicista a organizátor. V denníku Hlas ľudu uverejnil viacero recenzií i portrétov fotografov. Pracoval v poradných zboroch pre amatérsku fotografiu.